Zajęcia z kodowania i programowania

Uczniowie klasy I uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania informatyczne.

 

Działanie realizowane w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze życie."

 

 

 

 

18 lutego 2021