Zajęcia w terenie

W miesiącu marcu uczniowie klasy trzeciej uczestniczyli w zajęciach terenowych z zakresu edukacji przyrodniczej. Odbywały się one w utworzonej ekologicznej pracowni pod nazwa ,,Podniebna klasa". Głównym punktem dydaktycznym zajęć była stacja meteorologiczna, dzięki której uczniowie poznali rodzaje przyrządów pomiarowych, uczyli się odczytywać informacje z przyrządów meteorologicznych. Prowadzili obserwacje marcowej pogody poprzez zapisywanie i porównywanie wyników pomiarów przez kilka dni.

 

 

 

                                                       

                                                             

 

 

 

 

12 marca 2021