Warsztaty z Rodzicami

W dniu 15 marca odbyło się zebranie z rodzicami przedszkolaków w nieco innej formie niż dotychczas. Tematem przewodnim warsztatów była : " Sztuka motywacji i pozytywnego myślenia - jej rola w osiąganiu sukcesu i wyznaczonych celów ".

Rodzice aktywnie brali udział w warsztatach poddając dyskusji problemy związane z tematem. To było nasze pierwsze tego typu spotkanie.

Sympatyczne panie wyraziły chęć dalszej współpracy. O kolejnych spotkaniach warsztatowych będziemy informować.


 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za udział w zebraniu.

17 marca 2018