Uroczyste otwarcie hali sportowej

       31 sierpnia 2020 roku dokonano oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach. Ten dzień wpisuje się w historię naszej szkoły jako dzień, w którym spełniły się nasze marzenia.

 

    Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Marek Matuszewski , senator RP pan Przemysław Błaszczyk, Wicewojewoda Łódzki pan Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego pan Robert Baryła, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego pan Zbigniew Linkowski, pani Anna Sobór Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi, Starosta Łęczycki pan Janusz Milczarek, Wójt Gminy Łęczyca pan Jacek Rogoziński, Wójtowie sąsiednich gmin, Radni Gminy Łęczyca, dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Łęczyca, ks. Sławomir Sobierajski, ojciec Franciszek Zienkiewicz, przedstawiciele społeczności lokalnej, rodzice, uczniowie i nauczyciele.

 

   Uroczystość rozpoczęto od przecięcia wstęgi przy udziale: przedstawicieli władz, Pani Dyrektor, rodziców, nauczycieli i uczniów. Następnie halę poświęcił Dziekan Dekanatu Łęczyca ksiądz Sławomir Sobierajski.

 

     Na początku części oficjalnej odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Emilia Kołodziejczyk, która w swoim wystąpieniu złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak okazałego obiektu. Zwracając się do uczniów, życzyła im, aby wykorzystali to wspaniałe miejsce do rozwijania siły, sprawności, ale też kształtowania charakterów. Kolejne miłe słowa płynęły z ust zaproszonych gości. Wszyscy gratulowali władzom gminy takiego dokonania, a uczniom życzyli, aby przygoda ze sportem tu rozpoczęta owocowała przyszłymi sukcesami. Dodatkiem do życzeń były symboliczne prezenty.

 

     W drugiej części uroczystości, w programie artystycznym, zaprezentowali się uczniowie i zespół ludowy Marysie i Jaśki z Łyncyckigo.

 

    Każdy rodzaj sportu niesie za sobą ogromny skarbiec wartości- ten cytat z wypowiedzi Jana Pawła II zdobił halę w dniu jej otwarcia. Mamy nadzieję, że te słowa będą przyświecały uczniom nie tylko w murach naszej szkoły, ale także w życiu.

 

 

 

   Za zrozumienie naszych potrzeb, determinację i poświęcony czas serdecznie dziękujemy wszystkim Tym, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu.

 

                                                                                                                                                                                               Rodzice, uczniowie i nauczyciele

Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.

 

 

 

                              

Galeria zdjęć

 

 

01 września 2020