"Śmieci... paląc je w piecach niszczysz nie tylko przyrodę, niszczysz własne zdrowie !!!"

To hasło było myślą przewodnią akcji informacyjnej, organizowanej przez klasę VII przez cały grudzień i część stycznia. Miała ona na celu uświadomienie uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej konsekwencji spalania śmieci w piecach przydomowych. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do tej akcji. Stworzyli plakat oraz ulotki, które następnie rozwiesili na terenie swojego miejsca zamieszkania, między innymi na przystankach autobusowych. Zamieścili plakat oraz zostawili część ulotek w pobliskim sklepie.

Serdecznie dziękujemy właścicielowi i pracownikowi sklepu za włączenie się w akcję proekologiczną.

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pt. "Ratujemy powietrze".

 

Galeria zdjęć

15 stycznia 2019