SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 
Rok szkolny 2017/2018
 
Przewodniczący : Michał Królak kl. VII
Zastępca : Agnieszka Wiktorska kl. V
Skarbnik : Kinga Saganiak kl.VI
 
 
Opiekunowie samorządu klasy IV -VII mgr Łukasz Żmieńka, mgr Beata Kaczmarek
Opiekun samorządu klasy I-III mgr Danuta Głodek
 
Plan pracy samorządu na rok 2017/2018