Załącznik nr 1 do protokołu nr 2/2017/OP

 

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Na podstawie art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i uchwały Rady Gminy Nr 33/206/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie kryteriów Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 58/2017 Dyrektora Szkoły
w Wilczkowicach z dnia 10.04.2017 r. po postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. przyjmuje na rok szkolny 2017/2018 niżej wymienionych kandydatów:

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

 

 1.  

Andrysiak Jakub

 

 1.  

Andrysiak Klaudia

 

 1.  

Andrzejczak Filip

 

 1.  

Antczak Anna

 

 1.  

Bardziński Szymon

 

 1.  

Barwińska Anna

 

 1.  

Brygier Maja

 

 1.  

Cybulska Oliwia

 

 1.  

Damilak Miłosz

 1.  

Domański Paweł

 1.  

Galant Kinga

 1.  

Galant Mateusz

 1.  

Głodek Ewa

 1.  

Głodek Żaneta

 1.  

Graczyk Jakub

 1.  

Graczyk Zuzanna

 1.  

Jaszczak Filip

 1.  

Kamiński Tomasz

 1.  

Kaźmierczak Antonina

 1.  

Kłosowska Nikola

 1.  

 

Kowalczyk Bartłomiej

 1.  

Krzyżaniak Maria

 1.  

Kulesza Antoni

 1.  

Kuzaniak Aleksandra

 1.  

Pająk Oliwia

 1.  

Piszczałkowski Filip

 1.  

Radwańska Antonina

 1.  

Raj Gabriela

 1.  

Rosiak Jagoda

 1.  

Rosiak Joanna

 1.  

Sobczak Alan

 1.  

Sobczak Julia

 1.  

Sobczyński Paweł

 1.  

Sobolewska Gabriela

 1.  

Sobolewska Liliana

 1.  

Szczech Dominik

 1.  

Szlaski Igor

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

Bożena Cieślarek