Ratujemy powietrze

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn. " Ratujemy powietrze" realizowany w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania - 20 606,00

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW –18 528 ,00

Planowane działania i zadania w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach w ramach projektu obejmują:

  1. Zakup pomocy dydaktycznych:  

- Ekologia i ochrona przyrody"- zestaw plansz,

- Zestaw " Energia odnawialna",

- Ekologia na co dzień,

- Plansze edukacyjne- " Las i ochrona środowiska,

- Mata edukacyjna " Koduj mata"

- Zestaw do badania powietrza w walizce i paski wskaźnikowe,

- lornetki, lupy, klepsydry

- Gra ekologiczna " Była sobie Ziemia"

- Filmoteka 1. Funkcje lasu"

- Zestaw demonstracyjno-doświadczalny " Energia słoneczna",

- Plansze: zanieczyszczenia i ochrona powietrza

  1. Wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:

- Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Arboretum w Rogowie- udział w warsztatach,

- Ośrodek Działań Ekologicznych w Łodzi – udział w warsztatach" Klimatyczni" oraz "Uwaga! Alarm antysmogowy",

- Tomaszów Mazowiecki – zwiedzanie Skansenu rzeki Pilicy (wiatrak wodny),

- Jeziorsko – zwiedzanie elektrowni wodnej,

- Ogród Botaniczny w Łodzi

 

  1. Warsztaty/zajęcia stacjonarne:

- warsztat ekologiczny prowadzony przez ODE Źródła- "Oczyśćmy atmosferę

- warsztat ekologiczny prowadzony przez ODE Źródła - „Energia Ziemi,

- warsztat ekologiczny prowadzony przez ODE Źródła - „Ekologia mieszczucha,
- warsztaty " Badanie powietrza"- nauczyciel chemii,
- warsztat " Obliczanie śladu węglowego"- nauczyciel matematyki,

- warsztaty dla rodziców "Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka".

 

  1. Konkursy:

- „Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka”,

powiatowy konkurs komputerowy

- "Łapacz przeciągów”, konkurs plastyczny

- "Eko opowieść”, konkurs literacki ,

- "Eko rymowanka", konkurs literacki,

- "Ziemia – nasz wspólny dom”, konkurs recytatorski,

- "Ratownicy powietrza”, konkurs plastyczny,

- "Mój zielony dom", konkurs plastyczny,

- "Eko zadania”, konkurs ekologiczno-matematyczny.

 

Inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystane zakupione pomoce dydaktyczne (zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo-ekologiczne, akcje, inne):

 

- Realizacja zajęć koła przyrodniczego, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć ogólnorozwojowych w kl. II-III, oraz przyrody, fizyki, biologii, chemii,

- Wykonanie na zajęciach informatyki prezentacji multimedialnych nt. odnawialnych źródeł energii i zanieczyszczeń powietrza,

- Przeprowadzenie akcji informacyjnej w pobliskich sklepach i na przystankach autobusowych dotyczącej zasad ekologicznego zachowania oraz zanieczyszczeń powietrza wywołanych spalaniem odpadów i ich wpływie na zdrowie człowieka,

- Realizacja programów profilaktyki antynikotynowej: „Nie pal przy mnie proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Czas na zdrowie”,

- Wykonanie podłogowej gry planszowej na bazie ,,Koduj maty” pt. „Ratownicy powietrza” przez uczniów klas I- III,

- Przeprowadzenie  warsztatów terenowych ,, Badanie powietrza” z wykorzystaniem zestawu do badania powietrza w walizce terenowej,

- Realizacja projektu edukacyjnego „ Dzień Ziemi”,

- Piknik ekologiczny.

 

Podczas licznych warsztatów, wycieczek i w wyniku innych działań z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych wszyscy uczniowie naszej szkoły w atrakcyjny sposób dowiedzieli się jak każdy z nas w codziennym życiu może chronić powietrze przed zanieczyszczeniem. Zdobyli informacje nt. odnawialnych źródeł energii, które pozwalają zmniejszyć ogóle zanieczyszczenie środowiska i efekt cieplarniany. Poznali również zagrożenia zdrowia wywołane przez zanieczyszczone powietrze. Wzrosła również świadomość dotycząca segregacji odpadów i konieczności ochrony drzew. Uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania oraz wykorzystali zdobytą wiedzę biorąc udział w konkursach i tworząc podłogową grę planszową,, Ratownicy powietrza”. Podczas akcji informacyjnej, dzięki wykonanym przez siebie ulotkom, broszurom i plakatom nt. zasad ekologicznego zachowania i wpływie spalania odpadów na zdrowie własne i innych wpłynęli na postawy rodziców i społeczności lokalnej wobec środowiska. Uzyskany efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania to wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczestników zadania. Realizacja Programu wpłynęła na zmianę zachowania uczniów, ich rodziców i społeczności lokalnej wobec środowiska oraz zrozumienie, że każdy jest odpowiedzialny za jego stan.