Projekt "Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze życie"

 

Szkoła realizuje projekt pod nazwą  "Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze na lepsze życie" wspófinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez budowę sali sportowej i zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych za kwotę 39576,49 zł

 

18 marca 2021