Prezentacja "Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka"

Prezentację dla rodziców przygotowała absolwentka naszej szkoły, studentka Biogospodarki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności na Politechnice Łódzkiej. Rodzice zostali zapoznani z rodzajami i przyczynami zanieczyszczeń i ich wpływem na zdrowie człowieka. Przekazano informację o chorobach spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem człowieka.

 

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pt. "Ratujemy powietrze".

 

 

21 maja 2019