Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

       26 kwietnia 2019 roku odbyły się w naszej szkole eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat nad konkursem objął Starosta Łęczycki - Janusz Mielczarek, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwali policjanci łęczyckiej drogówki. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. W młodszej złożonej z uczniów z rocznika 2007 - 2009 naszą szkołę reprezentowali : Małgorzata Krzepińska, Wiktoria Olejniczak i Szymon Głodek. Grupę starszą tworzyli : Kacper Pisera, Karolina Zasada i Katarzyna Zasada.

       Zmagania z zakresu przepisów ruchu drogowego, umiejętności jazdy w miasteczku ruchu drogowego oraz na torze przeszkód, nasi reprezentanci zakończyli odpowiednio na II i III miejscu. Zwyciężyli uczniowie ze SP w Leźnicy Małej i SP w Sługach. Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczył Starosta Łęczycki Janusz Mielczarek wraz z pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy mł. insp. Andrzejem Bukowieckim i Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Marcinem Marciniakiem.

 

 

 

30 kwietnia 2019