Policzyliśmy się z przyrodą

     27 marca 2019 roku odbył się szkolny konkurs ekologiczno - matematyczny "Policz się z przyrodą". Został on zorganizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Ratujemy powietrze".

 

     W zmaganiach wzięło udział 3 uczestników z klasy VII oraz tyle samo ósmoklasistów. Konkursowicze musieli się zmierzyć z obliczeniami dotyczącymi m.in. przekroczenia norm zawartości siarkowodoru w odprowadzanych ściekach czy ilości tlenków dostających się do atmosfery, które powstają w wyniku spalania 1 tony węgla kamiennego. Obliczali także masę produkowanego przez sosnę tlenu oraz pochłanianego przez nią dwutlenku węgla. Tematyka zadań, oprócz sprawdzenia podstawowej wiedzy i umiejętności rachunkowych, zawierała ciekawe informacje związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska. Zwycięzcą konkursu okazał się Michał Królak z klasy VIII, II miejsce ex aequo zajęły dziewczyny z klasy VII - Julia Kępska i Kinga Saganiak. 

 

     Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział. Już dziś uczniów klas młodszych zachęcamy do uczestnictwa w następnych edycjach konkursu.

 

 

07 maja 2019