Olimpiada Wiedzy Archimedes - Matematyka.Plus

Aby pobudzić i uaktywnić uczniów w zakresie podnoszenia umiejętności matematycznych, w środę 25 kwietnia 2018r. 20 uczniów naszej szkoły z klas III - VII wzięło udział w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy matematycznej. Każdy uczestnik w nagrodę otrzyma wydawnictwo " Kosmos - Tajemnice Wszechświata " wraz z płytą " Tajemnice Starożytnych Cywilizacji " sfinansowane z nagrody SKO dla szkół. Wyniki w czerwcu.

 

Aleksandra Ratajczyk

Danuta Głodek

 

 

26 kwietnia 2018