Nad Szkołą Podstawową w Wilczkowicach nadzór pedagogiczny sprawuje
Kuratorium Oświaty w Łodzi.


Adres do korespondencji:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. Kościuszki 120 A
90-446 Łódź

Telefon:

42 637 70 55