Konkursy

 

KONKURS HISTORYCZNY

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie historycznym

 

 •        Przedmiotem konkursu jest napisanie tekstu historycznego.

 

 •        W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV - VIII naszej szkoły.

 

 •        Zakres wiedzy do konkursu obejmuje : Sprawa polska podczas I wojny światowej, 

              odzyskanie niepodległości, tworzenie granic II Rzeczypospolitej, rządy parlamentarne

              i sanacyjne w II Rzeczypospolitej, osiągnięcie gospodarcze i kulturalne II Rzeczypospolitej.

 

 •        Konkurs odbędzie się 31 października 2018 r. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do pana

              Bohdana Kmiecika do dnia 8 października 2018 r.

 

 •        Zwycięzcy konkursu historycznego otrzymają ciekawe nagrody.

 

 

 

 

 

KONKURS RODZINNY

 

Zapraszamy Rodziny do wzięcia udziału w konkursie na życzenia dla Niepodległej.

 

 •        Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki z życzeniami dla Polski z okazji setnej

             rocznicy odzyskania niepodległości.

 

 •        W konkursie mogą wziąć udział Rodziny uczniów naszej szkoły.

 

 •        Format kartki z życzeniami, sposób ozdobienia oraz redakcję życzeń pozostawia się

             Państwa kreatywności i fantazji.

 

 •       Gotowe kartki z życzeniami dla Niepodległej wraz z podpisami członków Rodziny należy

             dostarczyć do wychowawców klas do dnia 19 października 2018 r.

 

 •       Wszystkie kartki z życzeniami dla Niepodległej umieszczone zostaną na wystawce na korytarzu szkolnym.

 

 •       Autorzy zwycięskich kartek z życzeniami dla Niepodległej otrzymają ciekawe nagrody.

 

 

 

 

KONKURS KLASOWY

 

Zapraszamy wszystkie klasy do wzięcia udziału w konkursie na dekorację klasy

  

 •       Przedmiotem konkursu jest wykonanie dekoracji klasy z okazji setnej rocznicy odzyskania 

             niepodległości przez Polskę.

 

 •       W konkursie biorą udział wszystkie klasy naszej szkoły.

 

 •       Rodzaj i sposób wykonania dekoracji klasowych pozostawia się kreatywności i fantazji 

             uczniów i ich wychowawców.

 

 •       Dekoracje klas powinny być gotowe do 26 października 2018 r.     

 

 •      Zdjęcia udekorowanych klas umieszczone zostaną na internetowej stronie szkoły.

 

 •      Zwycięskie klasy otrzymają ciekawe nagrody.

 

 

 

 

KONKURS RODZINNY

 

Zapraszamy uczniów i członków ich rodzin do wzięcia udziału w konkursie

 

 •      Przedmiotem konkursu jest wykonanie plastycznej pracy przestrzennej "Kwiat Niepodległości".

 

 •      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły oraz członkowie ich rodzin.

 

 •      Wykonanie plastycznej pracy przestrzennej "Kwiat Niepodległości" pozostawia się Waszej i 

            Państwa kreatywności i fantazji.

 

 •      Gotowe "Kwiaty Niepodległości" wraz z podpisem autora pracy należy dostarczyć do wychowawców

            klas do dnia 26 października 2018 r.

 

 •     Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na korytarzach szkolnych, zdjęcia najciekawszych

           prac zostaną umieszczone na internetowej stronie szkoły.

 

 •     Autorzy zwycięskich prac otrzymają ciekawe nagrody.

 

 

 

 

 

KONKURS KLASOWY

 

Zapraszamy wszystkie klasy do wzięcia udziału w konkursie na plakat

 

 •      Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu z okazji setnej rocznicy odzyskania 

            niepodległości przez Polskę.

 

 •      W konkursie biorą udział wszystkie klasy naszej szkoły.

 

 •      Wykonanie plakatu pozostawia się kreatywności i fantazji uczniów i ich wychowawców.

 

 •     Wykonanie projektu plakatu, obmyślenie technik wykonania oraz zgromadzenie materiałów i 

           przyborów musi nastąpić do dnia 5 listopada 2018 r.

 

 •    Czas przeznaczony na wykonanie plakatu to 2 godziny i będzie przebiegać w dniu 9 listopada 2018 r.

 

 •    Wszystkie plakaty zostaną wyeksponowane na korytarzach szkolnych, zdjęcia najciekawszych 

          plakatów zostaną umieszczone na internetowej stronie szkoły.

 

 •    Zwycięskie klasy otrzymają ciekawe nagrody.

 

 

 

 

KONKURS POLONISTYCZNY

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie polonistycznym.

 

 •      Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza na temat "Polska - moja Ojczyzna" lub

           zredagowanie hasła na temat setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

 •     W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły.

 

 •     Gotowe prace wraz z podpisem autora należy dostarczyć do pani Beaty Kaczmarek do dnia 

           22 października 2018 r.

 

 •     Wybrane prace literackie zostaną umieszczone na internetowej stronie szkoły.

 

 •     Autorzy zwycięskich prac literackich otrzymają ciekawe nagrody.

          

 

 

03 października 2018