Działania Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy."

1.  Zorganizowano międzyszkolny konkurs z kodowania i programowania dla uczniów klas III szkół podstawowych.

  Cele konkursu :rozwijanie wśród uczniów umiejętności z zakresu kodowania i programowania, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności i pomysłowości, rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej, uczenie logicznego myślenia i poszukiwania rozwiązań, wzmacnianie wiary we własne umiejętności i zdolności, dążenie do wytrwałości i cierpliwości podczas wykonywania zadań.
Do konkursu przystąpiło 51 osób ze wszystkich szkół Gminy Łęczyca. Uczniowie samodzielnie wykonywali zadania konkursowe pod opieką nauczycieli koordynatorów. Zgodnie z regulaminem o zwycięstwie decydowała poprawność wykonania zadań oraz czas pracy. Podsumowanie konkursu przewidziano na 10 czerwca. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz upominki ufundowane przez szkolne koło SKO.

 

2.  W klasach I-III przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem robota edukacyjnego PHOTON zgodnie z programem opracowanym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Odbyło się 17 godzin zajęć, w których uczestniczyło 43 uczniów.

 

 

 

                                                                        

                       

                        

08 czerwca 2021