1. Statut Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach
  2. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach 
  3. Program wychowawczo-profilaktyczny  2020/2021
  4. Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021
  5. Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

  6. Misja i wizja Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach 

  7. Zestaw programów nauczania na rok szkolny 2020/2021