Bezpieczeństwo i cyberprzemoc - spotkanie z rodzicami

W dniu 10.06 2019 roku odbyło się spotkanie z rodzicami poświęcone „Zagrożeniom i zalecanym działaniom profilaktycznym w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Prezentację o bezpieczeństwie fizycznym uczniów opracowała i przedstawiła pedagog szkolny p. Beata Kaźmierczak na podstawie materiałów zawartych na stronie internetowej –www.bezpiecznaszkoła.men.gov.pl.

O zasadach bezpieczeństwa oraz zagrożeniach w sieci opowiedziały p.Justyna Szczepanik-psycholog oraz p. Aneta Granosik – pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęczycy.

 

 

Galeria zdjęć

 

22 czerwca 2019