XIV FORUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH w SZKOLE PODSTAWOWEJ w WILCZKOWICACH

2 czerwca w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach odbyło się XIV Forum Samorządów Uczniowskich. Wzięli w nim udział przedstawiciele i opiekunowie samorządów uczniowskich szkół powiatu łęczyckiego : Szkoły Podstawowej w Błoniu, Szkoły Podstawowej im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach, Szkoły Podstawowej w Leznicy Małej, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu, Szkoły Podstawowej nr. 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy, Szkoły Podstawowej nr. 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy, Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej, Szkoły Podstawowej w Witonii oraz gospodarze Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach. Celem forum było propagowanie idei samorządności, kształcenia wśród uczniów postaw prospołecznych, integracja międzyszkolna, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim zachęcenie uczniów do czytania. Stąd hasło tegorocznego forum : " Książka dla każdego ".

 

W czasie spotkania uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Bogusławę Jankowską, kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy. Najpierw oglądali prezentację nt. " Czego nie wiecie o książkach ?", następnie w wylosowanych grupach tworzyli wiersze i fragmenty poezji. Uczniowie poznawali gatunki literackie, wyszukiwali w Internecie tytuły i autorów książek, które dopasowywali do określonego gatunku. Efekty pracy młodzież zaprezentowała zaproszonym gościom podczas podsumowania warsztatów. 

 

Po działalności twórczej uczniowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz spacer po szkole.

 

Na zakończenie pani dyrektor Emilia Kołodziejczyk podziękowała wszystkim przybyłym na XIV Forum Samorządów Uczniowskich. Uczestnicy spotkania oraz zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe książki składające się z tekstów, które uczniowie wypracowali w czasie trwania warsztatów.

 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji forum.

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

 

Galeria zdjęć

05 czerwca 2017