WALENTYNKI 2016

KONKURS WALENTYNKOWY

W dniu 13 stycznia 2016 roku został ogłoszony konkurs wlalentykowy organizowany w naszej szkole. Zapraszamy do udziału uczniów klas I - VI.

Na zwycieców konkursu czekaja atrakcyjne nagrody ufundowne przez sponsorów. Rozstrzygnięcie kokursu odbędzie się w dniach 06.02.2016-11.02.2016 roku. Jury wręczy nagrody w dniu 12.02.2016 roku.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

NA

NAJPIĘKNIEJSZE SERCE WALENTYNKOWE”

 

 

1. ORGANIZATORZY:

 

- pan Łukasz Żmieńka – opiekun SU, pani Justyna Gawryś .

2. CELE KONKURSU:

- uczczenie Dnia Świętego Walentego,

- integracja z elementami kultury światowej,

- odkrywanie młodych talentów plastycznych,

- rozwijanie inwencji twórczej uczniów poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,

- zachęcanie dzieci do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności plastycznych,

- pobudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I –VI Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.

4. FORMA KONKURSU:

- konkurs ma charakter indywidualny,

- przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych polegających na uszyciu serca łącznie z dołączoną do niego „dedykacją”, która musi być zawarta w wykonanym projekcie,

- każdy uczestnik ma prawo wykonać 1 pracę, zaopatrzoną w metryczkę, na której należy umieścić: imię i nazwisko uczestnika, klasa,

- wykonane prace po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą na własność organizatorów.

5. PRZEBIEG KONKURSU:

- prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu do dnia 5 lutego 2016 roku,

- komisja oceniająca wyłoni zwycięzców w kategorii klas I – III oraz IV – VI,

- rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 12 lutego 2016 r.

6. KOMISJA OCENIAJĄCA:

Komisja będzie oceniać prace biorąc pod uwagę następujące elementy:

- oryginalność pomysłu i wykonania (1 – 5 pkt),

- estetykę wykonania (1-5 pkt),

- wrażenia ogólne (1 – 5 pkt).

13 stycznia 2016