MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA

" Z EKOLOGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ"

Dowiedz się więcej...

GALERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTYWOWANIE TRADYCJI LUDOWYCH PRZEZ ZESPÓL

MARYSIE I JAŚKI Z ŁYNCYCKIGO

 

Szkoła Podstawowa w Wiczkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Łęczycy prowadzi projekt pod tytułem "Kultywowanie tradycji ludowych przez Marysie i Jaśki z Łyncickigo". Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia tradycji i ludowości, umożliwienie udziału zespołu w przeglądach ogólnopolskich i wojewódzkich, zakup strojów ludowych oraz sprzętu elektronicznego do dokumentowania dokonań muzycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Szansa dla malucha"

          Projekt "Szansa dla malucha" realizowany był przez Gminę Łęczyca i współfinansowany przez Unię Europejską. Całkowity koszt projektu to 79 379 PLN. Dzięki finalizacji projektu nasza szkoła może pochwalić się nowoczesnym wyposażeniem.

Sale oddziałów przedszkolnych zostały doposażone o nowe meble i sprzęty, wyposażenie wypoczynkowe, kolorowe zabawki, szereg pomocy dydaktycznych i materiały do pracy na zajęciach. Ponadto sale wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt audiowizualny, interaktywne tablice i magiczny dywan. Nowe wyposażenie zapewnia bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, podnosi jakość funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz dostosowuje je do potrzeb dzieci 3 - 5 letnich.

Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych ma na celu dostarczenie dzieciom bodźców sensoryczno-motorycznych oddziałujących na ich zmysły (wzrok, słuch, dotyk), przez co ułatwia im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości oraz nabycie przez nich określonych umiejętności.

Galeria

Realizacja

ZAKRES PROJEKTU

 

Utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej - „Podniebna klasa”

 

Zadaniem „Podniebnej klasy” będzie prowadzenie ciekawej edukacji ekologicznej, przyrodniczej i zdrowotnej w formie zajęć plenerowych w klasach I – III i oddziałów przedszkolnych. Uczenie przez doświadczenie i obserwację jest dla najmłodszych początkiem drogi ekorozwoju. Niesie za sobą wiele walorów: pobudzanie sprawności ruchowej, ciekawości, wyczulenie na zapachy, kolory, kształty, dźwięki, poznanie gatunków roślin i drzew, sposobów ich pielęgnacji oraz zagrożeń wynikających z różnych form działalności człowieka. Duże znaczenie mają także walory wychowawcze - uwrażliwienie najmłodszych na piękno natury i potrzebę dbania o nią. Na potrzeby dydaktyczno - wychowawcze wykorzystamy: grę plenerową - wrzutki „Mieszkańcy twojego lasu”, która pozwoli poznać preferencje pokarmowe danego gatunku, jego trop, środowisko życia oraz odkryje ciekawostki i tajemnice, grę plenerową „Zegar fenologiczny”, której celem będzie przybliżenie ciekawych zmian i zjawisk przyrodniczych zachodzących w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku - rozwoju pąków, liści, kwiatów, początku owocowania, opadania liści, zamierania roślin, a w przypadku zwierząt - przyloty i odloty ptaków, czas ich gniazdowania, okresy wychowywania młodych lub zapadania w sen zimowy, grę Światowid „Drzewa leśne”, dzięki której uczniowie odkryją najważniejsze cechy diagnostyczne danego gatunku i będą mieli szansę zostać Młodym Dendrologiem, grę Światowid „Łańcuch pokarmowy”, dzięki której dzieci odkryją najważniejsze zależności pokarmowe w przyrodzie, grę terenową „Zgaduj zgadula”, która umożliwi rozpoznawanie okazów przyrody np. szyszek, kasztanów, żołędzi, igieł sosny i kory drzew za pomocą zmysłu dotyku, grę kostki wiedzy „Ortografia w lesie”, która wykorzystuje zasady polskiej ortografii, łącząc je z materią przyrodniczą, grę sprawność – ekolog „Droga naszych odpadów”, która zaprezentuje drogę odpadów od momentu zakupu produktów w sklepie, poprzez segregację u źródła, odbiór firm specjalizujących się w tej dziedzinie, sortownię, recykling i ponowne wprowadzenie do naszego życia, pomoże zrozumieć istotę ekologicznego stylu życia, gdyż posiada Poradnik Ekologa, grę edukacyjną „Źródła zanieczyszczeń środowiska”, która pozwoli zdiagnozować najważniejsze źródła zanieczyszczeń - zagrożeń środowiska: emisje przemysłowe, ścieki, odpady komunalne i przemysłowe, nawozy sztuczne, wylesienia oraz spalanie, zestaw tablic edukacyjnych „Świat ptaków”, które wyjaśnią ważne informacje dotyczące ptaków: ochronę, sposób ich życia, gniazdowanie, środowiska, w którym występują określone gatunki, zestaw teczka wiedzy „Chronione”, który pozwoli poznać gatunki chronionych roślin i zwierząt, kosze do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, plastik, papier), które pomogą nauczyć dzieci prawidłowej segregacji śmieci, drewniane karmniki dla ptaków (2 sztuki), które umożliwią obserwację ptaków w różnych porach roku oraz dokarmianie ich w okresie zimowym, stacja meteorologiczna z wyposażeniem, która umożliwi odczyt wszystkich danych pogodowych. Kolejnym ważnym elementem wyposażenia będzie drewniana wiata ze stolikami, ławkami
i tablicą do pisania „Leśne opowieści 2”, które zachęcą dzieci do pisania i malowania
w plenerze, a nauczycieli do organizowania zajęć dydaktyczno – badawczych w innej formie niż dotychczas. Wszystkie wymienione elementy wyposażenia naszej pracowni uatrakcyjnią proces dydaktyczny, pozwolą na odkrywanie tajemnic przyrody poprzez naukę, zabawę i wypoczynek w otwartej przestrzeni. Umożliwią uczniom poznanie wpływu zanieczyszczeń na ich zdrowie oraz potrzebę ochrony środowiska poprzez segregacje odpadów.

 

Na trawnikach zasadzone zostaną cztery gatunki drzew (modrzew europejski, jodła pospolita, sosna zwyczajna, świerk pospolity) oraz krzewy i krzewinki: wrzos zwyczajny, poziomka pospolita, borówka czarna. Przed żywopłotem znajdującym się od zachodniej strony posadzone zostaną rośliny zwiastujące wiosnę : zawilec gajowy, śnieżyczka przebiśnieg, śnieżyca wiosenna, sasanka zwyczajna, przylaszczka pospolita, pierwiosnek wyniosły i krokus wiosenny. Pod drzewem Catalpa Aurea rosnąć będą 3 gatunki paproci: długosz królewski, pióropusznik strusi i narecznica samcza.

 

Różnorodność gatunkowa umożliwi uczniom poznanie wielu rodzajów roślin.

 

„Podniebna klasa” będzie zatem miejscem wielozmysłowego poznawania świata przyrody, kształtowania odpowiednich postaw ekologicznych i zdrowotnych, uwrażliwiających na piękno natury i jej tajemnice.

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

Subwencja rezerwy oświatowej

 

 

 

 

 

 

            Program Edukacji Ekologicznej

Ratujemy powietrze

 

 

 

"Aktywna tablica"

 

 

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej o nazwie:

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 

 

 

Szkoła realizuje projekt pod nazwą  "Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze na lepsze życie" wspófinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez budowę sali sportowej i zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych za kwotę 39576,49 zł