MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA

" Z EKOLOGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ"

Dowiedz się więcej...

GALERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTYWOWANIE TRADYCJI LUDOWYCH PRZEZ ZESPÓL

MARYSIE I JAŚKI Z ŁYNCYCKIGO

 

Szkoła Podstawowa w Wiczkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Łęczycy prowadzi projekt pod tytułem "Kultywowanie tradycji ludowych przez Marysie i Jaśki z Łyncickigo". Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia tradycji i ludowości, umożliwienie udziału zespołu w przeglądach ogólnopolskich i wojewódzkich, zakup strojów ludowych oraz sprzętu elektronicznego do dokumentowania dokonań muzycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Szansa dla malucha"

                                         Projekt "Szansa dla malucha" realizowany był przez Gminę Łęczyca i współfinansowany przez Unię Europejską. Całkowity koszt projektu to 79 379 PLN. Dzięki finalizacji projektu nasza szkoła może pochwalić się nowoczesnym wyposażeniem.

Sale oddziałów przedszkolnych zostały doposażone o nowe meble i sprzęty, wyposażenie wypoczynkowe, kolorowe zabawki, szereg pomocy dydaktycznych i materiały do pracy na zajęciach. Ponadto sale wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt audiowizualny, interaktywne tablice i magiczny dywan. Nowe wyposażenie zapewnia bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, podnosi jakość funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz dostosowuje je do potrzeb dzieci 3 - 5 letnich.

Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych ma na celu dostarczenie dzieciom bodźców sensoryczno-motorycznych oddziałujących na ich zmysły (wzrok, słuch, dotyk), przez co ułatwia im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości oraz nabycie przez nich określonych umiejętności.

Galeria

Realizacja

Szkoła realizuje projekt pod nazwą  "Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze na lepsze życie" wspófinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez budowę sali sportowej i zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych za kwotę 39576,49 zł