Opłaty - ubezpieczenie i komitet rodzicieski

Opłata na ubezpieczenie od każdego dziecka 36 zł.

Opłata na komitet rodzicielski - pierwsze dziecko 40 zł, każde kolejne 20 zł. 

 

 

01 września 2016