Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

z dnia 8.03.2016 r.

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

 

 

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach informuje, że nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 będzie prowadzony na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym  w  terminie od  08 marca 2016r.  do 21 marca  2016 r.

 

    Liczba wolnych miejsc wynosi: 13

 

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 7) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 37 rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 i 37 rodziców złożyło wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

 

Wilczkowice, 08.03.2016r                                                                                                            Emilia Kołodziejczyk

........................................                                                                                                          ...........................................

    (miejscowość, data)                                                                                                            (pieczęć i podpis dyrektora)