2 kwietnia 2016 roku (sobota)  odpracowujemy zajęcia z dnia

2 maja 2016 ( poniedziałek). Zajęcia odbywają się według poniedziałkowego planu.

 

7 maja 2016 roku (sobota)odpracowujemy zajęcia z dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-16 marca 2016 Dowozy uczniów do szkoły bez zmian

                                        

14- 16 marca 2016 ODWOZY UCZNIÓW 

 

Wilczkowice Dolne godz. 12:50

 

Topola Katowa godz. 12:50

 

Janków godz. 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin dotyczący posiłków ciepłych w szkole:

 

  1. Rodzic powinien wnosić opłaty regularnie z góry za dany miesiąc w przypadku korzystania dziecka z obiadów;
  2. W przypadku zgłoszenia o nieobecności dziecka w szkole przez okres krótszy niż tydzień dni nauki szkolnej rodzic powinien odebrać obiad dziecka w szkole,natomiast nieobecność dłuższa niż tydzień dni nauki szkolnej podlega pomniejszeniu w opłatach w następnym miesiącu rozliczeniowym;
  3. liczbę osób chętnych na obiady rodzice powinni zgłosić do 25 każdego miesiąca do szkoły, natomiast szkoła najpóźniej 29 dnia każdego miesiąca przesyła informację do kierowników stołówki;
  4. Rodzic powinien rezygnację z obiadów zgłosić do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym są wydawane obiady, natomiast szkoła podaje do wiadomości kierownikowi stołówki do 29 dnia każdego miesiąca

 

       Nota za obiady wystawiana będzie dla szkół 1-go dnia każdego miesiąca i płatna z góry za dany miesiąc. Termin płatności 14 dni. Podpisana i zatwierdzona przez Główną Księgową, Kierownika Stołowki i Dyrektora Gimnazjum zostaje przekazana do każdej Szkoły Podstawowej.