KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 11 lutego 2019 r- 24 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna   18 kwietnia - 23 kwiecień 2019 r.
Sprawdzian przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

15 kwietnia 2019 - J. polski

16 kwietnia 2019 - Matematyka

17 kwietnia 2019 - Język obcy nowożytny

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

 

 

 

Dni do odpracowania 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego proponuje do odpracowania następujące dni w roku szkolnym 2017/2018: