KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 13 stycznia 2020 r- 24 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna   9 kwietnia - 14 kwiecień 2020 r.
Sprawdzian przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 kwietnia 2020 - J. polski

 kwietnia 2020 - Matematyka

 kwietnia 2020 - Język obcy nowożytny

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

 

 

Dni do odpracowania 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego proponuje do odpracowania następujące dni w roku szkolnym 2019/2020: