GRONO PEDAGOGICZNE

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Anna Pabjańczyk

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Katarzyna Jeleńska

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Bożena Cieślarek

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Małgorzata Gasik

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Danuta Głodek

 

JĘZYK POLSKI Beata Kaczmarek

 

JĘZYK ANGIELSKI Łukasz Żmieńka

 

JĘZYK NIEMIECKI Bohdan Kmiecik

 

HISTORIA Bohdan Kmiecik

 

MATEMATYKA Aleksandra Ratajczyk

 

PRZYRODA Justyna Chmielecka

 

MUZYKA Marcin Tober

 

PLASTYKA

Anna Gierlińska

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE Paweł Kulesza

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Justyna Chmielecka

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE Paweł Kulesza

 

RELIGIA

Emilia Kołodziejczyk

 

Jolanta Podsiadłowicz 

 

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA
W RODZINIE

Magdalena Galant

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA Alicja Zawadzka

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE Anna Gierlińska

 

BIBLIOTEKA Anna Grielińska

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Anna Gierlińska

 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE Katarzyna Jeleńska

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE Honorata Marchewa

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE Aleksandra Ratajczyk

 

 

 

       BIOLOGIA           

                                    

 

 Magdalena Jasiaczek

 
 

 

     CHEMIA               

 

Magdalena Jasiaczek

 

 

 

  GEOGRAFIA    

 

 

Marcin Banasiak

 

 

          FIZYKA                            

 

                 Justyna Chmielecka

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

Monika Lewandowska

Ewelina Brygier

 

Halina Olejniczak

 

 
DYREKTOR SZKOŁY

Emilia Kołodziejczyk