GRONO PEDAGOGICZNE

łEDUKACJA PRZEDSZKOLNA mgr Anna Pabjańczyk

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA mgr Katarzyna Jeleńska

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Bożena Cieślarek

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Małgorzata Gasik

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Danuta Głodek

 

JĘZYK POLSKI

mgr Beata Kaczmarek kl. IV, V, VIII

mgr Justyna Banasiak kl. VI, VII

 

JĘZYK ANGIELSKI mgr Łukasz Żmieńka

 

JĘZYK NIEMIECKI mgr Bohdan Kmiecik

 

HISTORIA

mgr Bohdan Kmiecik kl. IV,V,VII,VIII

mgr Beata Kaczmarek kl. VI

 

MATEMATYKA mgr Aleksandra Ratajczyk

 

PRZYRODA mgr Anna Gierlińska

 

MUZYKA mgr Marcin Tober

 

PLASTYKA

mgr Anna Gierlińska

 

TECHNIKA mgr Anna Sobór

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Michał Kubiak

 

RELIGIA

 

mgr Emilia Kołodziejczyk

 

mgr Jolanta Podsiadłowicz 

 

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA
W RODZINIE

mgr Magdalena Galant

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA mgr Alicja Zawadzka

 

PEDAGOG SZKOLNY mgr Alicja Zawadzka

 

BIBLIOTEKA mgr Anna Grielińska

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

mgr Anna Gierlińska

 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE mgr Katarzyna Jeleńska

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE mgr Honorata Marchewa

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE mgr Danuta Głodek

 

 

 

       BIOLOGIA                  

                                    

 

 mgr Magdalena Jasiaczek

 
 

 

              CHEMIA             

 

mgr Magdalena Jasiaczek

 

 

 

  GEOGRAFIA          

 

 

mgr Anna Gierlińska

 

 

                   FIZYKA                         

 

         mgr Magdalena Jasiaczek

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

mgr Magdalena Galant

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

mgr Marcin Tober

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

mgr Magdalena Galant

 

INFORMATYKA

 

mgr Aleksandra Ratajczyk kl. VI-VIII

mgr Bożena Cieślarek kl. IV-V

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

  pani Ewelina Brygier

 

pani Natalia Gałamon

 

 

 

 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Kołodziejczyk