Bezpieczny Puchatek

Wszyscy uczniowie klasy I naszej szkoły wzięli udział w Akademii Bezpiecznego Puchatka, której honorowym patronatem są wszystkie Kuratoria Oświaty. Podczas różnych zajęć i zabaw dzieci uczyły się jak być bezpiecznym. Utrwalały wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Rozwiązywały różne zadania, słuchały dobrych rad i ostrzeżeń oraz obejrzały film edukacyjny nt. bezpiecznych zachowań. Następnie w dniach 8-15 grudnia 2015r. rozwiązywały Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie, dzięki  któremu utrwaliły wszystkie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa zdobyte w szkole. Za udział w tej akcji dzieci z klasy pierwszej- w większości  członkowie SKO otrzymały CERTYFIKAT BEZPIECZNEGO PUCHATKA.

 

15 grudnia 2015