"Szansa dla malucha" - grudzień 2015

Projekt "Szansa dla malucha" realizowany był przez Gminę Łęczyca i współfinansowany przez Unię Europejską. Całkowity koszt projektu to 79 379 PLN. Dzięki finalizacji projektu nasza szkoła może pochwalić się nowoczesnym wyposażeniem.

Sale oddziałów przedszkolnych zostały doposażone o nowe meble i sprzęty, wyposażenie wypoczynkowe, kolorowe zabawki, szereg pomocy dydaktycznych i materiały do pracy na zajęciach. Ponadto sale wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt audiowizualny, interaktywne tablice i magiczny dywan. Nowe wyposażenie zapewnia bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, podnosi jakość funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz dostosowuje je do potrzeb dzieci 3 - 5 letnich.

Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych ma na celu dostarczenie dzieciom bodźców sensoryczno-motorycznych oddziałujących na ich zmysły (wzrok, słuch, dotyk), przez co ułatwia im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości oraz nabycie przez nich określonych umiejętności.

 

Zapraszamy do galerii http://www.spwilczkowice.pl/maluch

 

 

 

 

10 grudnia 2015